حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

کارمندان و کارگران همیشه در ماه‌های آخر سال به دنبال این هستند که خبری از حداقل حقوق و مزایا سال را دریافت کنند تا بتوانند هرچند اندک، اما برای سال آینده خود برنامه ریزی کنند. امسال نیز کمی زودتر سراغ مطرح کردن میزان دریافتی کارمندان رفتیم تا بتوانیم درباره آن سرنخی به دست آوریم.

امسال نیز قبل از اینکه میزان حقوق به تصویب نهایی برسد، صحبت‌هایی در مورد حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ و همچنین مبلغ عیدی ۱۴۰۰ بیان شده است و رقم آن در لایحه بودجه قرار داده شده است که صحبت‌ها و انتقادهایی نیز به دنبال داشته است. دولت در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه کرده بود، درصد افزایش حقوق را مشخص کرده بود که این رقم باید به تصویب می‌رسید تا میزان دریافتی برای سال آینده مشخص شود.

مجلس در جلسه‌ی نهایی خود در مورد میزان حقوق سال ۱۴۰۰ به تصمیم نهایی رسید و مبلغ آن را اعلام کرد. نمایندگان در جلسه خود بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را تصویب کردند که در بند ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده است و به این ترتیب حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ برای آنها به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.

میزان افزایش حقوق در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود که طبق اعلام شورای عالی کار پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.


جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰

توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران – بدون سابقه کار

ردیف شرح ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
۱ حداقل دستمزد روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ۸۸۵,۱۶۵
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۱۹,۱۰۴,۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۳ حق مسکن ماهیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق اولاد (یک فرزند) ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۲,۶۵۵,۴۹۵
۶ حق اولاد (دو فرزند) ۳,۸۲۰,۸۵۴ ۵,۳۱۰,۹۸۴
۷ حق سنوات ماهانه

(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۸ مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار) ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار) ۲۸,۰۱۴,۶۹۷ ۳۹,۷۱۰,۴۴۵
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) ۲۹,۹۲۵,۱۲۴ ۴۲,۳۶۵,۹۴۰
  • جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ (اعداد به ریال است)
  • ردیف ۳ توسط هیئت وزیران تصویب نشده است.

در جدول بالا میزان حقوق و مزایا با این معیار سنجیده شده است که کارمند سابقه کاری نداشته باشد. در جدول زیر میزان حقوق و مزایا را می‌توانید برای حداقل یک سال سابقه کار مشاهده کنید.

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران – (حداقل یک سابقه کار)

ردیف شرح ۱۴۰۰
۱ حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۳ حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵
۶ حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۸۴
۷ حق سنوات ماهانه

(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

۱,۴۰۰,۰۰۰
۸ مجموعه دریافتی افراد مجرد (حداقل یک سابقه کار) ۳۸,۴۵۴,۹۵۰
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (حداقل یک سابقه کار) ۴۱,۱۱۰,۴۴۵
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (حداقل یک سابقه کار) ۴۳,۷۶۵,۹۴۰
  • جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ (اعداد به ریال است)

همچنین، طبق مصوبه مجلس پاداش پایان خدمت حداکثر تا سی‌سال نیز مشخص شده است و سقف آن تا ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان خواهد بود. به این معنا که، در صورتی که کارمندی بخواهد در سال آینده بازنشسته شود و با فرض گذراندن سی سال خدمات، بیشتر از این مبلغ دریافت نمی‌کند.

معافیت مالیاتی در حقوق سال ۱۴۰۰

طبق مصوبات اعلام شده از قانون کار سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹، مبلغ ۳۶ میلیون تومان در سال بود و رقم آن برای ماه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشخص شده بود. این در حالی است که بر طبق برآوردها احتمالا رقم معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال آینده یعنی سال ۱۴۰۰، مبلغی در حدود ۴۸ میلیون تومان در سال و ۴ میلیون تومان در ماه خواهد شد.

در لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، مقرر شده است که افراد زیر ۴ میلیون حقوق از پرداخت مالیات معاف شوند و کارکنان و کارمندانی که حقوق آنها بیش از ۴ میلیون است به صورت پلکانی مالیات بر درآمد آنها محاسبه شود.

محاسبه میزان مالیاتی که بر درآمد کارکنان و کارمندان اعمال می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

  • تا یک و نیم برابر حقوق اعلام شده، مشمول مالیات %۱۰ در سال
  • نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر حقوق اعلام شده، مشمول مالیات %۱۵ در سال
  • نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر حقوق اعلام شده، مشمول مالیات %۲۰ در سال
  • نسبت به مازاد چهار برابر حقوق اعلام شده، مشمول مالیات %۲۵ در سال

میزان مالیاتی که بر کارمندان و کارکنان دولتی و غیردولتی اعلام شده است به صورت سالانه است و اگر در سال میزان درآمد آنها به این صورت و با این ارقام مازاد داشته باشد، مشمول مالیات می‌شوند.

بیشتر بخوانید: عیدی در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

نظر شما درباره حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ چیست؟

یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که به میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ وارد شده است، عدم تطابق میزان درصد افزایش حقوق با میزان تورم در سال است. طبق آمارها و اعلام بانک مرکزی، میزان تورم ۴۱ درصد اعلام شده است و به همین خاطر مجلس اعلام کرده است که میزان حقوق کارمندان باید با این میزان تورم همخوانی داشته باشد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا این میزان درآمد برای گذران زندگی کفایت می‌کند؟ با توجه به اعلام بانک مرکزی و رقم تورم ۴۱ درصدی، می‌توان با حداقل حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی زندگی و خرج خانواده را داد؟ شما به عنوان کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی و غیردولتی چه میزان مبلغی را مناسب مخارج حال حاضر برای یک زندگی نرمال می‌دانید؟

خوشحال می‌شویم نظرات خود با ما در میان بگذارید تا آنها را در پایین همین صفحه بخوانیم. پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده میزان دریافتی افراد در شرکت‌های مختلف به ایران سلری مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید:

اضافه کاری چگونه محاسبه میشود؟

سنوات چیست و چگونه محاسبه میشود؟

۱ دیدگاه
  1. شهرام می‌گوید

    من فقط قسط بانک و اجاره خونه دو میلیون میدم

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.