Please enable JS


150000
بررسی و تحلیل اطلاعات بیش از ۱۵۰ هزار شرکت کننده
31
اطلاعات مرتبط با شاغلان تمام وقت از 31 استان کشور
41
اطلاعات مرتبط با ۴۱ گروه شغلی مختلف
11
بررسی ۱۱ شاخص موثر بر میزان حقوق و دستمزد
هر آنچه که یک شخص از ابزار سنجش حقوق و دستمزد انتظار دارد!
 • ساخت پروفایل شخصی
 • دریافت گزارش حقوق و دستمزد شخصی
 • امکان فیلترگذاری برای بررسی حقوق و دستمزدهای مختلف
 • بررسی میزان حقوق با در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... به صورت همزمان
 • مقایسه میزان حقوق و دستمزد برای یک شغل در استان های مختلف
 • مشاهده حقوق افرادی که شرایط مشابه شما دارند
 • بررسی مسیر شغلی از دانشگاه تا کار
imgهر آنچه که یک کارفرما از ابزار سنجش حقوق و دستمزد انتظار دارد!
 • ساخت پنل شرکتی
 • دریافت گزارش حقوق و دستمزد تمام پرسنل شرکت
 • امکان فیلترگذاری برای بررسی حقوق و دستمزدهای مختلف
 • بررسی میزان حقوق با در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... به صورت همزمان
 • مقایسه میزان حقوق و دستمزد برای یک شغل در استان¬های مختلف
 • تعریف سطوح دسترسی مختلف به اطلاعات بر اساس نیاز مجموعه شما
 • امکان مقایسه میزان دریافتی ردههای شغلی مشابه در شرکتهای گوناگونimg
img
اندکی
تاریخچه

گزارش حقوق و دستمزد از سال ۱۳۹۲ و در پایان هر سال، توسط IranTalent.com تهیه و منتشر شده است و در سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفته شد که وب‌سایت مستقلی به نام IranSalary.com برای انتشار این نوع گزارشات شروع به کار کند، با این هدف که استفاده از این اطلاعات برای کاربران تسهیل و تسریع شده و دسترسی به این اطلاعات در تمام طول سال امکان‌پذیر باشد. امید است که بتوانیم با ایجاد شفافیت به جامعه شاغلین، کارفرمایان و کارجویان کمک کنیم!