slider
iransalary

مشارکت در هفتمین ارزیابی
حقوق و دستمزد

ویژه سازمانها

مزایای استفاده از ایران سلری

  • مرجعی برای تصمیم گیری صحیح‌تر در مورد حقوق پرسنل
  • دسترسی به اطلاعات حقوق و دستمزد بیش از 150.000 نفر (بدون نام)
  • مشاهده حقوقهای پرداختی برای مشاغل مختلف
  • مقایسه پرداخت ها در یک صنعت مشخص بین شرکت های همکار
  • مشاهده جامعه آماری شرکت کنندگان
  • مقایسه داده های دریافت شده از سازمانها و شاغلین
  • بهره مندی از تخفیف 40% اشتراک سازمانی ایران‌سلری

چرا در ارزیابی سازمانی مشارکت کنیم؟

مشاهده حقوقهای پرداختی برای مشاغل مختلف بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط سازمانها

مقایسه پرداخت ها در یک صنعت مشخص بین شرکت های همکار (بدون نام)

مشاهده جامعه آماری شرکت کنندگان

مقایسه داده های دریافت شده از سازمانها و شاغلین

بهره مندی از تخفیف 40% اشتراک سازمانی ایران‌سلری

مشارکت در طرح ارزیابی سازمانی ایران‌سلری و بهره مندی از تخفیف 40% خدمات ایران‌سلری

مراحل انجام کار

1
انتخاب نوع اشتراک سازمانی
2
امضا NDA و پرداخت
3
ارسال اطلاعات در فرمت های مشخص
4
استفاده از خدمات

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا اطلاعات خود را در فرم تماس با ما وارد کنید تا ما با شما تماس بگیریم.

فرم ارتباط با ما