خدمات شرکتی

درباره ما

آگاهی از نرخ رایج حقوق و دستمزدها در بازار همواره یکی از دغدغه‌های مهم شاغلان و کارفرمایان کشور بوده است. عدم وجود مرجعی جامع و شفاف که در آن میانگین حقوق گروه‌های شغلی مختلف به تفکیک ذکر شده باشد، باعث ایجاد نوعی سردرگمی در بین فعالان بازار کشور شده بود.

داشتن آگاهی نسبت به این اعداد و ارقام به افراد کمک میکند تا در مورد آینده خود یا کسب‌وکار خود تصمیم بهتری بگیرند، به شکل منصفانه‌ای حقوق داده یا متناسب با توانایی‌های خود حقوق بگیرند و در نهایت برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

ما برای پر کردن خلاء چنین مرجعی در جامعه و پاسخگویی به این نیاز مهم هموطنان گرامی، از سال 1392 اقدام به تولید گزارش حقوق و دستمزد کرده‌ایم. هدف اصلی ما از انتشار این گزارش، ایجاد شفافیت در مورد نرخ دستمزدها در بازار و ساخت الگوریتمی بوده که بر اساس آن بتوان تاثیر عوامل و فاکتورهای مختلف بر میزان حقوق و دستمزد در سطوح مختلف را بررسی کرد.

در سال 1396 با توجه به نظرات مخاطبان گرامی این گزارش، تصمیم گرفته شد که سامانه هوشمندی طراحی و پیاده‌سازی شود تا فرآیند جستجو و اطلاع از حقوق‌های دریافتی را برای کاربران تسهیل نماید تا بتوانند به سادگی از میانگین دریافتی در گروه شغلی مربوط به خود آگاهی پیدا کرده و تاثیر عوامل مختلف روی افزایش و کاهش حقوق را بسنجند.