خدمات شرکتی

نحوه محاسبه آنلاین سنوات

حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارمند هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند. برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در پایان هر سال اقدام به پرداخت سنوات می‌کنند و برخی دیگر در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری این مبلغ را می‌پردازند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر به ازای هر سال می باشد، لازم یه ذکر است اگر سنوات پرسنل سالانه پرداخت نشود زمان تسویه کل سنوات بر اساس آخرین حقوق محاسبه می گردد.

حقوق ناخالص ماهانه (عددی كه در حكم يا قرارداد كاری شما ذكر شده است)

صفر تومان

تاریخ آخرین روزی که پرسنل در شرکت حضور دارد.

چنانچه فردی به میزان ساعت کار تعیین شده یا بیشتر به کار اشتغال داشته باشد شاغل تمام وقت محسوب می شود در حالی که فردی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده مشغول به کار باشد، پاره وقت به شمار می آید. در صورت غیبت فرد یا استفاده بیش از حد مجاز از مرخصی، تاخیر یا تعجیل در ورود و خروج، کسر از کار تلقی می شود.