خدمات شرکتی

ارتقای اشتراک برای جستجوی پیشرفته

جهت استفاده از جستجوی پیشرفته و مدیریت حقوق کارمندان برای شرکت ها قابلیت ارتقای اشتراک وجود دارد.
همچنین دانلود  گزارش شخصی حقوق  به صورت رایگان امکان پذیر می باشد.

دسترسی کامل داشبورد تحلیلی
13,500,000
تومان
مقایسه کارمندان با شرکت‌های دیگر
مقایسه شرکت با شرکت‌های دیگر
جستجوی پیشرفته دریافتی‌ها
دانلود فایل حقوق و دستمزد برای همه استان‌ها
دانلود فایل گزارش حقوقی شرکت شما
محاسبه گروهی عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی
اشتراک دسترسی بر اساس تعداد گروه شغلی
3,000,000
تومان
مقایسه کارمندان با شرکت‌های دیگر
مقایسه شرکت با شرکت‌های دیگر
مشاهده داشبورد تحلیلی برای گروه شغلی
دانلود فایل حقوق و دستمزد برای همه استان‌ها
دانلود فایل گزارش حقوقی شرکت شما
محاسبه گروهی عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی