خدمات شرکتی

محاسبه موارد مختلف در زمینه حقوق و دستمزد در ایران‌تلنت

ماشین حساب های ایران‌تلنت، ابزاری رایگان برای کمک به شما در محاسبه حقوق و دستمزد و موارد مرتبط به آن مانند بازخرید مرخصی، سنوات، عیدی و حقوق خالص و ناخالص می‌باشند.

ماشین حساب حقوق خالص و ناخالص

این ماشین حساب به منظور محاسبه حقوق پس از کسر بیمه و مالیات استفاده می گردد و به عبارتی میزان دریافتی خالص کارمندان را نشان می دهد.

ماشین حساب عیدی

ماشین حساب عیدی، به منظور محاسبه میزان عیدی کارمندان در پایان سال و مطابق با فرمول محاسبه عیدی وزارت کار استفاده می شود.

ماشین حساب سنوات

ماشین حساب سنوات، به منظور محاسبه آنلاین مازاد حقوق و پاداش پایان سال کارمندان مطابق با محاسبات قانونی وزارت کار استفاده می شود.

ماشین حساب بازخرید مرخصی

ماشین حساب بازخرید مرخصی، به منظور محاسبه ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ سالانه کارمندان استفاده می شود.