خدمات شرکتی

روش تحقیق


آگاهی از شرایط استفاده

برگزاری ارزیابی حقوق و دستمزد از سال 1392 با هدف تعیین حقوق های رایج در هر سال انجام می‌گرفت و در پایان سال نتایج منتشر می‌شده است. تا سال 1396 جمعا حدود 350 هزار نفر در این ارزیابی‌ها شرکت کردند. از سال 1397 وب‌سایت IranSalary به منظور به روز بودن اطلاعات حقوقی در تمام طول سال و تسهیل فرآیند استفاده کابران از این اطلاعات ایجاد شد.

جمع‌آوری داده

از سال 1392 در ماه دی و بهمن هر سال از طریق ارائه پرسش نامه آنلاین در وب سایت ایران تلنت و دعوت از واجدین شرایط برای پر کردن این فرم انجام شده است. از سال 1397 افراد با تکمیل و اصلاح پروفایل خود بر روی سایت IranSalary این اطلاعات را به‌روز خواهند کرد.

افراد معمولا به دلایل مختلفی اقدام به مشارکت در این ارزیابی می‌کنند ولی اغلب این دلایل به صورت زیر است که افراد با مشارکت خود به این اهداف خواهند رسید:
- شناخت جایگاه خود در بازار کار
- مقایسه دریافتی خود با افرادی که شغل مشابه دارند
- بررسی پیشنهاد شغلی جدید
- درخواست برای افزایش حقوق

استانداردسازی داده

ارائه اطلاعات حقوقی نیازمند طبقه بندی‌های صحیح و دقیق از داده‌ها بر اساس گروه شغلی، استان محل کار، رده سازمانی و سایر دسته‌بندی‌های مؤثر بر میزان دریافتی است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، یا روش‌های آماری و تحلیلی طبقه‌بندی‌ها انجام می‌شود و پارامترهای نهایی این قبل از ارائه، مورد تایید چند تن از صاحب نظران در این زمینه قرار می‌گیرد.

اطلاعات حقوق و دستمزد در چارچوب کمی و به روش پیمایشی به انجام می-رسد. پس از انجام مراحل مورد نیاز برای آماده سازی داده‌ها و خارج کردن مقادیر دور افتاده، بازه رایج دریافتی با محاسبه 5 درصد پایین و 95 درصد بالای حقوق دریافتی گروه های مورد نظر به دست آمد. همچنین برای نمایش دریافتی افراد در یک گروه شغلی صدک‌های 5، 25، 50، 75 و 95 محاسبه شده است. در این نظر سنجی به منظور بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات وارد شده، از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، میانه و صدک استفاده شده است.

در جداول حقوق و دستمزد، علاوه بر نمایش بازه رایج دریافتی برای سه سطح سازمانی در یک گروه شغلی، بازه دریافتی افراد بر اساس مشخصات فردی و اطلاعات محل کارشان به صورت مجزا مشخص شده است. داده های حاصل از این نظر سنجی در کنار داده‌های برآمده از مصاحبه با تعدادی از فعالان بازار، جمع آوری، تحلیل و تفسیر شده‌اند.