خدمات شرکتی

نحوه محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد (حقوق خالص و ناخالص)

ماشین حساب حقوق با هدف تسهیل فرآیند محاسبۀ میزان حقوق و دستمزد خالص و ناخالص در سال 1403 برای کارفرمایان، مدیران منابع انسانی و حسا‌بداران طراحی و اجرا شده است.

این ابزار که اختصاصاً طبق بخش‌نامۀ حقوق و دستمزد شورای عالی کار در سال 1403 طراحی شده به کارفرمایان کمک می‌کند تا با وارد کردن میزان حقوق ناخالص (یا خالص)، از مبلغ کسورات قانونی آن مانند حق‌بیمه و مالیات برای یک ماه کار تمام وقت مطلع شوند.

صفر تومان