خدمات شرکتی

نحوه محاسبه آنلاین عیدی

"محاسبه عیدی بر اساس دوبرابر پایه حقوق پرسنل در صورتی که از 3 برابر پایه حقوق وزارت کار (۱۲۵,۳۹۲,۵۰۰) بیشتر نشود، محاسبه می گردد.مبلغ عیدی تا ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مالیات معاف و از مازاد بر آن ۱۰٪ مالیات کسر می گردد.لازم به ذکر است به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی یا موقت به نسبت کارکرد، عیدی پرداخت می‌شود."

توجه: ماشین حساب محاسبه کننده عیدی مختص برآورد عیدی سال 1403می باشد . بنابراین لازم است تاریخ شروع و پایان در بازه1403/۱/۱ تا1403/۱۲/۲۹ باشد.

متوجه شدم

حقوق پایه مبلغ ثابتی است که در ازای کار انجام شده بدون در نظر گرفتن مزایا و کسورات در نظر گرفته می شود.

صفر تومان

تاریخ آخرین روزی که پرسنل در شرکت حضور دارد.

چنانچه فردی به میزان ساعت کار تعیین شده یا بیشتر به کار اشتغال داشته باشد شاغل تمام وقت محسوب می شود در حالی که فردی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده مشغول به کار باشد، پاره وقت به شمار می آید. در صورت غیبت فرد یا استفاده بیش از حد مجاز از مرخصی، تاخیر یا تعجیل در ورود و خروج، کسر از کار تلقی می شود.