مناسب برای مدیران عامل، مدیران منابع انسانی، مدیران مالی

جستجو پیشرفته
در این پنل حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس مشاغل و رده های سازمانی افراد و عوامل تاثیر گذار بر حقوق از جمله سابقه کار و ... قابل مشاهده و بررسی است. با استفاده از این پنل کارفرمایان میتوانند با آگاهی از مبالغ حقوق و دستمزد در بازار، بهترین تصمیم را در تعیین حقوق کارمندان اتخاذ نمایند.
سیستم مدیریت حقوق کارمندان
در این پنل کارفرمایان میتوانند تراز دریافتی حقوق کارکنان را با تراز دریافتی کارکنان در شرکتهای مشابه مقایسه کرده و مشاهده کنند کارمندان چند درصد بیشتر یا کمتر از بازار دریافت می کنند و در چه حوزه استانداردی قراردارند.
(فرمت PDF) گزارش‌های اختصاصی
گزارشی جامع و تحلیل شده از صنایع و شرکت‌های مختلف به کارفرما ارائه می‌شود که تصویر بسیار خوبی برای برنامه‌ریزی کلان منابع انسانی و تسلط بر بازار و وضعیت رقبا در اختیار کارفرما می‌گذارد. اطلاعات بیشتر
(فرمت PDF) گزارش‌های حقوق کارمندان
مدیران مالی و منابع انسانی می‌توانند به‌راحتی و با فشردن یک دکمه، گزارشی جامع از حقوق کارمندان را به صورت خروجی دریافت کنند و در صورت نیاز، آن را با مدیریت شرکت به اشتراک بگذارند.
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻓﺮم زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎیید
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن
ایمیل
نام شرکت
سمت

02174302300

سرویس های دیگر

ماشین حساب حقوق و دستمزد

اطلاعات بیشتر
مطالب بیشتر